Privacyverklaring

Privacyverklaring Muziekfabriek D-Joiz

 

Muziekfabriek D-Joiz, gevestigd aan Wachtendonk 103, 5403 VA Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.muziekfabriekd-joiz.nl
Wachtendonk 103
5403 VA Uden
0655824306

Joyce van der Sangen is de Functionaris Gegevensbescherming van Muziekfabriek D-Joiz voor alle afnemers die vallen onder de muzikale diensten van Muziekfabriek D-Joiz. Wat betreft de zanglessen/vocalcoaching is er een verdeling:

 • Vocalisten die voor 1 februari 2018 zijn gestart krijgen les van Muziekfabriek D-Joiz en de gegevensbescherming vallen onder de verantwoordelijkheid van Functionaris Muziekfabriek D-Joiz. Hij/zij is te bereiken via info@muziekfabriekd-joiz.nl.
 • Vocalisten die tussen 1 februari 2018 en 10 juni 2018 zijn gestart krijgen les van Vocal Center Uden, Vocal Center Mill of Vocal Center Nuenen (regio Eindhoven) en de gegevensbescherming vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Functionaris Muziekfabriek D-Joiz en Stichting Vocal Center. Contact over de gegevensbescherming kan via info@muziekfabriekd-joiz.nl.
 • Stichting Vocal Center is Medeverantwoordelijke Gegevensbescherming. Vocalisten die na 10 juni 2018 vocalcoaching krijgen onder de noemer Vocal Center Uden, Vocal Center Mill, Vocal Center Nuenen (regio Eindhoven) worden verwerkt volgens de privacyverklaring van Stichting Vocal Center en worden verwerkt in de database van Vocal Center. De functionaris aldaar is te bereiken via administratie@vocalcenter.nl. Privacyverklaring Vocal Center is hier te vinden: https://www.vocalcenter.nl/privacystatement/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekfabriek D-Joiz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantekeningen voortgang per les (huiswerk e.d.)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekfabriekd-joiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Muziekfabriek D-Joiz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Muziekfabriek D-Joiz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Muziekfabriek D-Joiz neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziekfabriek D-Joiz) tussen zit. Muziekfabriek D-Joiz gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Acumulus boekhoudsysteem van SIEL en Google DRIVE planningssysteem.

Aan de hand van geboortedatum wordt automatisch bij het bereiken van leeftijd 21 jaar de wettelijke btw regels toegepast. Jaarlijks wordt automatisch de inflatiecorrectie op tarieven toegepast.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Muziekfabriek D-Joiz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de periode waarin je verbonden bent aan Muziekfabriek D-Joiz door afname diensten. Zodra je jezelf uitschrijft als afnemer, worden de persoonsgegevens niet meer gebruikt voor communicatie. Na 3 jaar worden je persoonsgegevens uit het boekhoudsysteem gehaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekfabriek D-Joiz verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muziekfabriek D-Joiz gebruikt technische (functionele) cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy om het websitebezoek te kunnen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Omdat we Social Media als Facebook op onze website hebben geïntegreerd plaatsen ook deze partijen cookies. Daar hebben wij geen invloed op. Je kunt meer lezen over hun privacybeleid op de websites van deze partijen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muziekfabriek D-Joiz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muziekfabriekd-joiz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Muziekfabriek D-Joiz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muziekfabriek D-Joiz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muziekfabriekd-joiz.nl